• leerproces

  • Educatie

    voorstellingen, workshops en lesbrieven

Educatieve Voorstellingen

Theatergroep Drang
Educatieve Voorstellingen

Theatergroep Drang maakt sinds 1998 educatieve voorstellingen, voornamelijk voor het mbo-onderwijs. Alle voorstellingen stellen actuele onderwerpen en dilemma’s uit de jongerencultuur aan de kaak, zoals: keuzestress, depressies, seks, drugs, pesten, sociale media en radicalisering. Altijd met het doel herkenning op te roepen, te confronteren, provoceren en ontroeren. Zo worden jongeren aangemoedigd bij zichzélf te onderzoeken wat bepaalde thema’s met ze doen. Wat maakt je boos? En wat doet pijn? Waar word je enthousiast van en waar wil je voor staan? Gaandeweg worden de studenten zich niet alleen bewust van hun huidige keuzes en moraal, maar ook van onderliggende mogelijkheden en alternatieve referentiekaders. Meningen die eerst rotsvast leken worden langzaam losgeschud en opengebroken, waardoor ruimte ontstaat voor begrip en inleving in ‘die ander’. De thema’s die Drang aansnijdt in haar voorstelling passen naadloos aan bij lessen Burgerschap.

Jonge, professionele acteurs met diverse culturele achtergronden.

De voorstellingen worden gespeeld door jonge, professionele acteurs met diverse culturele achtergronden. Door de studentenpopulatie zoveel mogelijk te spiegelen, kunnen veel studenten zich identificeren met een personage en zich betrokken voelen bij de dilemma's waar dit karakter mee worstelt. Net zoals de belevingswereld van jongeren, zijn onze voorstellingen dynamisch, snel en zappend. Soms hard, soms intiem. Soms in rauwe taal, soms poëtisch. Echter altijd met dans, muziek en een flinke dosis humor.

Lesbrief, workshop en voorstelling in één!

Educatief aanbod

Ons educatieve theater aanbod vormt een totaalpakket voor studenten en docenten.

  • prikkelende en dynamische voorstelling

  • uitdagende workshop na afloop van de voorstelling

  • verdiepende en interactieve lesbrief voor in de klas

Workshop

In de workshops, geleid door de acteurs uit de voorstelling, wordt een veilige sfeer gecreëerd waarin studenten zich kwetsbaar kunnen opstellen en de ruimte krijgen openhartig te zijn. Er wordt uitgebreid op de personages van de voorstelling en hun dilemma’s gereflecteerd. Dit is hét moment waarop jongeren hun eigen meningen en ervaringen rondom de besproken onderwerpen met elkaar delen. Hierbij worden ze aangemoedigd zich te verdiepen in de ander én begrip te krijgen voor meningen en gevoelens anders dan die van henzelf. Ons doel is jongeren te laten beseffen dat verschillende perspectieven zonder (voor)oordeel besproken kunnen worden en naast elkaar mogen bestaan. Zo krijgt de lukraak geroepen kreet “respect!” ineens weer betekenis.

Lesbrief

Via de lesbrief kan er in de klas dieper op de thematiek en dilemma’s uit de voorstelling worden ingegaan. Welke opvattingen en kwetsbaarheden spelen er in de groep? Hoe kan je omgaan met uit elkaar liggende meningen? Wéét je waar je terecht kan als je kampt met problemen die je herkent uit de voorstelling? Deze lesbrief met interactieve werkvormen, kan zowel voor als na de voorstelling worden ingezet binnen de lessen Burgerschap. Het plaatst thema’s in een breder maatschappelijk kader en zorgt ervoor dat het effect van de voorstelling nóg dieper doordringt in de belevingswereld van de jongeren.

Waarom kiezen voor ons
educatieve aanbod?

Theatergroep Drang
Educatieve Voorstellingen

Actuele thema’s

Drang biedt educatieve projecten op maat met een didactische opbouw, speciaal ontwikkeld voor de diverse doelgroepen van een ROC. In samenwerking met de GGD en mbo-docenten zorgen wij voor educatieve voorstellingen, workshops en lesbrieven, die inhoudelijk naadloos aansluiten bij de actuele thema’s binnen de jongerencultuur.

Inlevingsvermogen

Het cultuureducatieve aanbod van Drang is confronterend en ontroerend tegelijk. Door onze directe en non-verbloemende aanpak, wordt een sterk appèl gedaan op het kritisch denken, het inlevingsvermogen en de zelfreflectie van de student.

Leereffect

Drang biedt een educatief totaalpakket, waarbij het leerproces en de bewustwording van de student centraal staat. De jongeren worden voor én na de voorstelling op een creatieve en interactieve manier uitgedaagd met de voorstellingsthematiek aan de slag te gaan. Met de combinatie van de lesbrief, de voorstelling en de workshop kan het thema pas écht bezinken en reikt het leereffect verder dan slechts de voorstelling.

Wil je als leerling, docent of ouder meedoen, een workshop boeken of veel meer weten? Neem dan contact met ons op.

'Drang zet met haar voorstellingen een confronterende spiegel voor en drukt jongeren met de neus op de feiten. Zij weet als geen ander met haar theater de tijdgeest te vangen en de jongeren te raken'.

Els van Vliet — Zorgcoördinator ROC Mondriaan

gastlessen

Gastlessen en maatwerk in VO en (V)MBO

Theatergroep Drang
Educatieve Voorstellingen

In het voortgezet en beroepsonderwijs verzorgt Drang gastlessen en interactieve workshops o.a. gericht op dans, zang, theater of een specifiek thema. Heb je een verzoek en ben je benieuwd wat Drang voor joúw school kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

Educatieve voorstellingen